UWAGA WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA

Przypominamy o przestrzeganiu zapisu ze Statutu Przedszkola Miejskiego nr 8 (§ 77, ust.2, pkt. s ) dotyczącej kwestii odbierania dzieci: Dzieci odebrane przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione osoby, opuszczają budynek i teren przedszkola.
Jednocześnie informujemy Państwa, że w związku z trwającą rozbudową placówki, ze względów bezpieczeństwa, teren przedszkola jest zamykany o godzinie 16.30.