Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Rut­kow­ska – nauczy­ciel dyplomowany.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bryczkowska Domi­nika – nauczy­ciel mianowany.

Cybulska Sylwia – nauczyciel kontraktowy.

Darul Marianna – nauczyciel mianowany.

Dąbrowska Anna – nauczyciel mianowany.

Grzechowiak Monika – nauczyciel kontraktowy.

Hejza Bar­bara – nauczy­ciel mianowany.

Inglot Mał­go­rzata – nauczy­ciel dyplomowany.

Jara Elż­bieta — nauczy­ciel dyplomowany.

Kostrzewa Patrycja – nauczyciel mianowany.

Kotkiewicz Magdalena – nauczyciel mianowany.

Mikuć Anna — nauczy­ciel dyplomowany.

Pana­siuk Mie­czy­sława — nauczy­ciel dyplomowany.

Runge Gajew­ska Iza­bela — nauczy­ciel dyplomowany.

Rybarkiewicz Lidia – nauczyciel mianowany.

Suchecka Jadwiga — nauczy­ciel dyplomowany.

Toma­sik Anna – kate­cheta, nauczy­ciel dyplomowany.

Tren­tau – Macie­jew­ska Ewe­lina — nauczy­ciel mianowany.

Tuszyńska Arleta – nauczyciel dyplomowany.

Wejnerowska Dominika- nauczyciel mianowany.

LOGOPEDA

Kuskow­ska Anna – nauczy­ciel dyplomowany.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Gał­kow­ska Maria – spe­cja­li­sta d/s żywienia.

Wal­ko­wiak Ewa – spe­cja­li­sta d/s kadr.

PRACOWNICY OBSŁUGOWI

Bia­łecka Ewa – pomoc kuchenna.

Centkowska Urszula – pracownik obsługi.

Gra­bow­ska Joanna – pra­cow­nik obsługi.

Hadała Dorota – pra­cow­nik obsługi.

Jani­szew­ska Renata – kucharz.

Kościo­łow­ska Ilona – pomoc nauczyciela.

Lewan­dow­ska Kry­styna – pra­cow­nik obsługi.

Łęgow­ska Jolanta – pra­cow­nik obsługi.

Micha­łow­ski Sła­wo­mir – pra­cow­nik obsługi.

Mlicka Wioletta – pomoc nauczyciela.

Pawliczyn Anna – pomoc nauczyciela.

Wyszyńska Anna – pracownik obsługi.

Zielińska Ewa – pracownik obsługi.